7 mẫu biên bản rà soát hộ nghèo mới nhất hiện nay

Mẫu biên bản rà soát hộ nghèo là mẫu được lập nhằm phục vụ công tác điều tra, thu thập thông tin, rà soát, xác định hộ nghèo. Vậy, hiện nay mẫu biên bản rà soát hộ nghèo đang được sử dụng theo mẫu nào? Cơ quan nào có thẩm quyền lập?
Mẫu biên bản rà soát hộ nghèo do cơ quan nào lập?


Căn cứ Điều 7 Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH, Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm thực hiện rà soát, công nhận hộ nghèo trong phạm vi hành chính do mình quản lý. Cán bộ chuyên trách giảm nghèo cấp xã thực hiện việc rà soát, lấy các thông số để có tài liệu, kết quả làm báo cáo, xác định hộ nghèo là thành viên của Ban giảm nghèo cấp xã


Mẫu biên bản rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện nay đang được sử dụng là các mẫu tại Phụ lục 3b ban hành kèm theo Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH. Tên pháp lý của văn bản này các Phiếu rà rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo (Phiếu 3b). Tại Phụ lục số 3b (Phiếu B) bao gồm các Phụ lục sau đây:


+ Mẫu thứ nhất là PL3b: Quy định hệ thống tính điểm cho các đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình;


+ Mẫu thứ hai là PL3b.0: Phiếu rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực thành thị;+ Mẫu thứ ba là PL3b.1: Phiếu rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng (NT1);


+ Mẫu thứ tư là PL3b.2: Phiếu rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn vùng Trung du và miền núi phía Bắc (NT2);


+ Mẫu thứ năm là PL3b.3: Phiếu rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung (NT3);


+ Mẫu thứ sáu là PL3b.4: Phiếu rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn vùng Tây Nguyên (NT4);


+ Mẫu thứ bảy là PL3b.5: Phiếu rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn vùng Đông Nam Bộ (NT5);


+ Mẫu thứ tám là PL3b.6: Phiếu rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (NT6);


Như vậy, khi thực hiện rà soát xác định, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phạm vi cấp xã do mình quản lý, Ban giảm nghèo cấp xã, trực tiếp là cán bộ chuyên trách giảm nghèo cấp xã thực hiện lập Phiếu/biên bản rà soát hộ nghèo theo mẫu tại Phụ lục 3b ban hành kèm theo Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH. 
7 mẫu biên bản rà soát hộ nghèo mới nhất hiện nay


Như chúng tôi đã phân tích, cán bộ chuyên trách giảm nghèo cấp xã thực hiện lập các mẫu biên bản rà soát xác định hộ nghèo trên địa bàn cấp xã do mình quản lý. Đây cũng là căn cứ để Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận hộ nghèo theo quy định pháp luật.


Ngoài mẫu thứ nhất quy định về hệ thống tính điểm đối với các hộ gia đình tại các vùng với các đặc điểm, điều kiện sống thì Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ban hành 7 mẫu rà soát, xác định hộ nghèo tương ứng với các vùng địa lý trên nước ta. Các mẫu biên bản rà soát hộ nghèo tại Phụ lục 3b cụ thể như sau:


Phụ lục số 3b (Phiếu B)


Mẫu 1: PL3b. Quy định hệ thống tính điểm cho các đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình theo các vùngSTTĐặc trưng hộVùng nông thôn khu vực Đồng bằng sông HồngVùng nông thôn khu vực Trung du và miền núi phía BắcVùng nông thôn khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền TrungVùng nông thôn khu vực Tây NguyênVùng nông thôn khu vực Đông Nam BộVùng nông thôn khu vực Đồng bằng sông Cửu LongKhu vực Thành thị

1Số nhân khẩu trong hộ; không tính điểm với những hộ chỉ gồm trẻ em dưới 15 tuổi, người trên 60 tuổi, người khuyết tật/bệnh nặng không có khả năng lao độngHộ có 1 người75757075706580Hộ có 2 người60655050555555Hộ có 3 người40504040454540Hộ có 4 người30303035303525Hộ có 5 người20201515203020Hộ có 6 người1510105102010

2Số trẻ em dưới 15 tuổi, người trên 60 tuổi, người khuyết tật/bệnh nặng không có khả năng lao độngKhông có người nào15101520202015Chỉ có 1 người5510155155

3Bằng cấp cao nhất của thành viên hộ gia đìnhCó bằng cao đẳng trở lên10151510201515Có bằng trung cấp nghề hoặc trung học chuyên nghiệp510551550Có bằng trung học phổ thông00051050

4Hộ có ít nhất 1 người đang làm việc phi nông nghiệp (làm việc từ 3 tháng trở lên trong 12 tháng qua)Công chức, viên chức trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước25452530252010Việc làm phi nông nghiệp khác202520155105

5Lương hưuCó 1 người đang hưởng lương hưu2030252515255Có từ 2 người đang hưởng lương hưu trở lên35504530254015

6Nhà ởVật liệu chính của tường nhà là bê tông; gạch/đá; xi măng; gỗ bền chắc0520100010Vật liệu chính của cột nhà là bê tông cốt thép; gạch/đá; sắt/thép/gỗ bền chắc1550510100

7Diện tích ở bình quân đầu người

00015101510

5101025152515

5151535153015

15352545204025

8Tiêu thụ điện bình quân 1 tháng cả hộ25-49 KW3020252010252050-99 KW40354530203030100-149 KW50505540254040

55507055254545

9Nước sinh hoạtNước máy, nước mua15201015201020Giếng khoan101551015515Giếng đào được bảo vệ, khe/mó được bảo vệ, nước mưa105010055

10Nhà vệ sinhHố xí tự hoại hoặc bán tự hoại15151520201520Hố xí thấm dội nước, cải tiến có ống thông hơi, hai ngăn510101015105

11Tài sản chủ yếuTivi màu1015510201515Dàn nghe nhạc các loại10010051010Ô tô50505050505050Xe máy, xe có động cơ15152025302025Tủ lạnh10101515101010Máy điều hòa nhiệt độ20101510152515Máy giặt, sấy quần áo10101515151510Bình tắm nước nóng1015101015155Lò vi sóng, lò nướng15101525151515Tàu, ghe, thuyền có động cơ0025001015

12Đất đaiDiện tích ao, vườn liền kề đất ở từ 300 m2 trở lên55551550Hộ quản lý/sử dụng diện tích trồng cây hàng năm từ 5000m2 trở lên510555150Hộ quản lý/sử dụng diện tích đất cây lâu năm từ 1000-510155550Hộ quản lý/sử dụng diện tích đất cây lâu năm từ 5000m2 trở lên1020201515100Hộ quản lý/sử dụng diện tích mặt nước từ 5000 m2 trở lên152015200150

13Chăn nuôiHộ có 1 con trâu/ bò/ ngựa0151015000Hộ có từ 2 con trâu/ bò/ ngựa trở lên1525152525200Hộ có từ 5 đến 10 con lợn/dê/cừu051000100Hộ có từ 11 con lợn/ dê/ cừu trở lên1520202010250Hộ có từ 100 con gà/ vịt/ ngan/ ngỗng/ chim trở lên10151515050Hộ gia đình có nuôi trồng thủy sản5550050

14VùngĐồng bằng sông Hồng (không kể TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng)20Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung (không kể TP. Đà Nẵng)5Tây Nguyên15Đông Nam Bộ (không kể TP. Hồ Chí Minh)25
(không kể TP. Cần Thơ)15Các thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ)30Mẫu 2: PL3b.0. Phiếu rà soát xác định hộ nghèo khu vực thành thị TỈNH/TP ……………………….PHƯỜNG……………………………….QUẬN/THỊ XÃ…………………TỔ………………………………..HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ: …………………………………………………. Mã hộPhân loại hộ trước thời điểm rà soát, là:

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

Hộ không nghèo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B1. CHỈ TIÊU ƯỚC TÍNH THU NHẬP CỦA HỘ


STTĐẶC TRƯNG HỘTRẢ LỜI (đánh dấu x)MỨC ĐIỂMĐIỂM

1Số nhân khẩu trong hộ; không tính điểm với những hộ chỉ gồm trẻ em dưới 15 tuổi, người trên 60 tuổi, người khuyết tật/bệnh nặng không có khả năng lao động

Hộ có 1 người

80

Hộ có 2 người

55Hộ có 3 người

40Hộ có 4 người

25Hộ có 5 người

20Hộ có 6 người

10

2Số trẻ em dưới 15 tuổi, người trên 60 tuổi, người khuyết tật/bệnh nặng không có khả năng lao động

Không có người nào

15

Chỉ có 1 người

5

3Bằng cấp cao nhất của thành viên hộ gia đình

Có bằng cao đẳng trở lên

15

Có bằng trung cấp nghề hoặc trung học chuyên nghiệp

0Có bằng trung học phổ thông

0

4Hộ có ít nhất 1 người đang làm việc phi nông nghiệp (làm việc từ 3 tháng trở lên trong 12 tháng qua)

Công chức, viên chức trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

10

Việc làm phi nông nghiệp khác

5

5Lương hưu

Có 1 người đang hưởng lương hưu

5

Có từ 2 người đang hưởng lương hưu trở lên

15

6Nhà ở

Vật liệu chính của tường nhà là bê tông; gạch/đá; xi măng; gỗ bền chắc

10

Vật liệu chính của cột nhà là bê tông cốt thép; gạch/đá; sắt/thép/gỗ bền chắc

07Diện tích ở bình quân đầu người

10

151525

8Tiêu thụ điện bình quân 1 tháng cả hộ

25-49 KW

20

50-99 KW

30100-149 KW

4045

9Nước sinh hoạt

Nước máy, nước mua

20

Giếng khoan

15Giếng đào được bảo vệ, khe/mó được bảo vệ, nước mưa

5

10Nhà vệ sinh

Hố xí tự hoại hoặc bán tự hoại

20

Hố xí thấm dội nước, cải tiến có ống thông hơi, hai ngăn

5

11Tài sản chủ yếu

Tivi màu

15

Dàn nghe nhạc các loại

10

Ô tô

50

Xe máy, xe có động cơ

25

Tủ lạnh

10

Máy điều hòa nhiệt độ

15

Máy giặt, sấy quần áo

10

Bình tắm nước nóng

5

Lò vi sóng, lò nướng

15

Tàu, ghe, thuyền có động cơ

1512Đất đai13Chăn nuôi14Vùng

Đồng bằng sông Hồng (không kể TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng)

20

Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung (không kể TP. Đà Nẵng)

5Tây Nguyên

15Đông Nam Bộ (không kể TP. Hồ Chí Minh)

25Đồng bằng sông Cửu Long (không kể TP. Cần Thơ)

15Các thành phố trực thuộc Trung ương


(Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ)

30

Tổng điểm B1
B2. CHỈ TIÊU VỀ CÁC NHU CẦU XÃ HỘI CƠ BẢN


STTCHỈ TIÊUTRẢ LỜIĐIỂMGHI CHÚ(đánh dấu x vào câu trả lời có và cho 10 điểm)

1Giáo dục

1,1Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 15 đến dưới 30 tuổi không tốt nghiệp trung học cơ sở và hiện không đi họcKhông tính các trường hợp khuyết tật nặng trở lên hoặc đang bị bệnh/chấn thương nặng, đang chữa bệnh bắt buộc phải nghỉ học

1,2Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 5 đến dưới 15 tuổi hiện không đi học

2Y tế

2,1Hộ gia đình có người bị ốm đau nhưng không đi khám chữa bệnh trong vòng 12 tháng quaỐm đau được xác định là bị bệnh/chấn thương nặng đến mức phải nằm một chỗ và phải có người chăm sóc tại giường hoặc nghỉ việc/học, không tham gia được các hoạt động bình thường

2,2Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 6 tuổi trở lên không có BHYTKhông tính BHYT cho hộ nghèo/cận nghèo

3Nhà ở

3,1Hộ gia đình đang ở trong nhà thiếu kiên cố hoặc nhà đơn sơ3,2Diện tích nhà ở bình quân dưới 8m2/ngườiCâu 7 Mục B1

4Nước sạch và vệ sinh

4,1Hộ gia đình không được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinhCâu 9 Mục B1

4,2Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinhCâu 10 Mục B1

5Tiếp cận thông tin

5,1Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng thuê bao điện thoại và internet5,2Hộ gia đình không có ti vi, radio, máy tính; và không nghe được hệ thống loa đài truyền thanh xã/thônCâu 11 Mục B1

Tổng điểm B2


PHÂN LOẠI HỘ GIA ĐÌNH


Tổng điểm B1Tổng điểm B2


Tổng điểm B2

Tổng điểm B1Từ 30 điểm trở lênDưới 30 điểm

Dưới 140 điểmHộ nghèo (N1)          □

Trên 140 điểm đến 175 điểmHộ nghèo (N2)          □Hộ cận nghèo (CN)   □

Trên 175 điểmHộ không nghèo (KN)                             □
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu 3: PL3b.1. Phiếu rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn vùng Nông thôn Đồng bằng sông Hồng (NT1)TỈNH/TP ……………………….PHƯỜNG……………………………….QUẬN/THỊ XÃ…………………TỔ………………………………..HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ: …………………………………………………. Mã hộPhân loại hộ trước thời điểm rà soát, là:

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

Hộ không nghèo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B1. CHỈ TIÊU ƯỚC TÍNH THU NHẬP CỦA HỘ


STTĐẶC TRƯNG HỘTRẢ LỜI (đánh dấu x)MỨC ĐIỂMĐIỂM

1Số nhân khẩu trong hộ; không tính điểm với những hộ chỉ gồm trẻ em dưới 15 tuổi, người trên 60 tuổi, người khuyết tật/bệnh nặng không có khả năng lao động

Hộ có 1 người

75

Hộ có 2 người

60Hộ có 3 người

40Hộ có 4 người

30Hộ có 5 người

20Hộ có 6 người

15

2Số trẻ em dưới 15 tuổi, người trên 60 tuổi, người khuyết tật/bệnh nặng không có khả năng lao động

Không có người nào

15

Chỉ có 1 người

5

3Bằng cấp cao nhất của thành viên hộ gia đình

Có bằng cao đẳng trở lên

10

Có bằng trung cấp nghề hoặc trung học chuyên nghiệp

5Có bằng trung học phổ thông

0

4Hộ có ít nhất 1 người đang làm việc phi nông nghiệp (làm việc từ 3 tháng trở lên trong 12 tháng qua)

Công chức, viên chức trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

25

Việc làm phi nông nghiệp khác

20

5Lương hưu

Có 1 người đang hưởng lương hưu

20

Có từ 2 người đang hưởng lương hưu trở lên

35

6Nhà ở

Vật liệu chính của tường nhà là bê tông; gạch/đá; xi măng; gỗ bền chắc

0

Vật liệu chính của cột nhà là bê tông cốt thép; gạch/đá; sắt/thép/gỗ bền chắc

157Diện tích ở bình quân đầu người

0

5515

8Tiêu thụ điện bình quân 1 tháng cả hộ

25-49 KW

30

50-99 KW

40100-149 KW

5055

9Nước sinh hoạt

Nước máy, nước mua

15

Giếng khoan

10Giếng đào được bảo vệ, khe/mó được bảo vệ, nước mưa

10

10Nhà vệ sinh

Hố xí tự hoại hoặc bán tự hoại

15

Hố xí thấm dội nước, cải tiến có ống thông hơi, hai ngăn

5

11Tài sản chủ yếu

Tivi màu

10

Dàn nghe nhạc các loại

10

Ô tô

50

Xe máy, xe có động cơ

15

Tủ lạnh

10

Máy điều hòa nhiệt độ

20

Máy giặt, sấy quần áo

10

Bình tắm nước nóng

10

Lò vi sóng, lò nướng

15

Tàu, ghe, thuyền có động cơ

012Đất đai

Diện tích ao, vườn liền kề đất ở từ 300 m2 trở lên

5

Hộ quản lý/sử dụng diện tích trồng cây hàng năm từ 5000m2 trở

5

Hộ quản lý/sử dụng diện tích đất cây lâu năm từ 1000-

5

Hộ quản lý/sử dụng diện tích đất cây lâu năm từ 5000m2 trở lên

10

Hộ quản lý/sử dụng diện tích mặt nước từ 5000 m2 trở lên

1513Chăn nuôi

Hộ có 1 con trâu/ bò/ ngựa

0

Hộ có từ 2 con trâu/ bò/ ngựa trở lên

15

Hộ có từ 5 đến 10 con lợn/dê/cừu

0

Hộ có từ 11 con lợn/ dê/ cừu trở lên

15

Hộ có từ 100 con gà/ vịt/ ngan/ ngỗng/ chim trở lên

10

Hộ gia đình có nuôi trồng thủy sản

5Tổng điểm B1
B2. CHỈ TIÊU VỀ CÁC NHU CẦU XÃ HỘI CƠ BẢN


STTCHỈ TIÊUTRẢ LỜIĐIỂMGHI CHÚ(đánh dấu x vào câu trả lời có và cho 10 điểm)

1Giáo dục

1,1Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 15 đến dưới 30 tuổi không tốt nghiệp trung học cơ sở và hiện không đi họcKhông tính các trường hợp khuyết tật nặng trở lên hoặc đang bị bệnh/chấn thương nặng, đang chữa bệnh bắt buộc phải nghỉ học

1,2Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 5 đến dưới 15 tuổi hiện không đi học

2Y tế

2,1Hộ gia đình có người bị ốm đau nhưng không đi khám chữa bệnh trong vòng 12 tháng quaỐm đau được xác định là bị bệnh/chấn thương nặng đến mức phải nằm một chỗ và phải có người chăm sóc tại giường hoặc nghỉ việc/học, không tham gia được các hoạt động bình thường

2,2Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 6 tuổi trở lên không có BHYTKhông tính BHYT cho hộ nghèo/cận nghèo

3Nhà ở

3,1Hộ gia đình đang ở trong nhà thiếu kiên cố hoặc nhà đơn sơ3,2Diện tích nhà ở bình quân dưới 8m2/ngườiCâu 7 Mục B1

4Nước sạch và vệ sinh

4,1Hộ gia đình không được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinhCâu 9 Mục B1

4,2Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinhCâu 10 Mục B1

5Tiếp cận thông tin

5,1Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng thuê bao điện thoại và internet5,2Hộ gia đình không có ti vi, radio, máy tính; và không nghe được hệ thống loa đài truyền thanh xã/thônCâu 11 Mục B1

Tổng điểm B2


PHÂN LOẠI HỘ GIA ĐÌNH


Tổng điểm B1Tổng điểm B2Tổng điểm B2

Tổng điểm B1Từ 30 điểm trở lênDưới 30 điểm

Dưới 120 điểmHộ nghèo (N1)          □

Trên 120 điểm đến 150 điểmHộ nghèo (N2)          □Hộ cận nghèo (CN)   □

Trên 150 điểmHộ không nghèo (KN)                             □
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)Mẫu 4: PL3b.2. Phiếu rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn tại Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (NT2)TỈNH/TP ……………………….PHƯỜNG……………………………….QUẬN/THỊ XÃ…………………TỔ………………………………..HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ: …………………………………………………. Mã hộPhân loại hộ trước thời điểm rà soát, là:

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

Hộ không nghèo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B1. CHỈ TIÊU ƯỚC TÍNH THU NHẬP CỦA HỘ


STTĐẶC TRƯNG HỘTRẢ LỜI (đánh dấu x)MỨC ĐIỂMĐIỂM

1Số nhân khẩu trong hộ; không tính điểm với những hộ chỉ gồm trẻ em dưới 15 tuổi, người trên 60 tuổi, người khuyết tật/bệnh nặng không có khả năng lao động

Hộ có 1 người

75

Hộ có 2 người

65Hộ có 3 người

50Hộ có 4 người

30Hộ có 5 người

20Hộ có 6 người

10

2Số trẻ em dưới 15 tuổi, người trên 60 tuổi, người khuyết tật/bệnh nặng không có khả năng lao động

Không có người nào

10

Chỉ có 1 người

5

3Bằng cấp cao nhất của thành viên hộ gia đình

Có bằng cao đẳng trở lên

15

Có bằng trung cấp nghề hoặc trung học chuyên nghiệp

10Có bằng trung học phổ thông

0

4Hộ có ít nhất 1 người đang làm việc phi nông nghiệp (làm việc từ 3 tháng trở lên trong 12 tháng qua)

Công chức, viên chức trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

45

Việc làm phi nông nghiệp khác

25

5Lương hưu

Có 1 người đang hưởng lương hưu

30

Có từ 2 người đang hưởng lương hưu trở lên

50

6Nhà ở

Vật liệu chính của tường nhà là bê tông; gạch/đá; xi măng; gỗ bền chắc

5

Vật liệu chính của cột nhà là bê tông cốt thép; gạch/đá; sắt/thép/gỗ bền chắc

57Diện tích ở bình quân đầu người

0

101535

8Tiêu thụ điện bình quân 1 tháng cả hộ

25-49 KW

20

50-99 KW

35100-149 KW

5050

9Nước sinh hoạt

Nước máy, nước mưa

20

Giếng khoan

15Giếng đào được bảo vệ, khe/mó được bảo vệ, nước mưa

5

10Nhà vệ sinh

Hố xí tự hoại hoặc bán tự hoại

15

Hố xí thấm dội nước, cải tiến có ống thông hơi, hai ngăn

10

11Tài sản chủ yếu

Tivi màu

15

Dàn nghe nhạc các loại

0

Ô tô

50

Xe máy, xe có động cơ

15

Tủ lạnh

10

Máy điều hòa nhiệt độ

10

Máy giặt, sấy quần áo

10

Bình tắm nước nóng

15

Lò vi sóng, lò nướng

10

Tàu, ghe, thuyền có động cơ

012Đất đai

Diện tích ao, vườn liền kề đất ở từ 300 m2 trở lên

5

Hộ quản lý/sử dụng diện tích trồng cây hàng năm từ 5000m2 trở lên

10

Hộ quản lý/sử dụng diện tích đất cây lâu năm từ 1000-

10

Hộ quản lý/sử dụng diện tích đất cây lâu năm từ 5000m2 trở lên

20

Hộ quản lý/sử dụng diện tích mặt nước từ 5000 m2 trở lên

2013Chăn nuôi

Hộ có 1 con trâu/ bò/ ngựa

15

Hộ có từ 2 con trâu/ bò/ ngựa trở lên

25

Hộ có từ 5 đến 10 con lợn/dê/cừu

5

Hộ có từ 11 con lợn/ dê/ cừu trở lên

20

Hộ có từ 100 con gà/ vịt ngan/ ngỗng/ chim trở lên

15

Hộ gia đình có nuôi trồng thủy sản

5Tổng điểm B1
B2. CHỈ TIÊU VỀ CÁC NHU CẦU XÃ HỘI CƠ BẢN


STTCHỈ TIÊUTRẢ LỜIĐIỂMGHI CHÚ(đánh dấu x vào câu trả lời có và cho 10 điểm)

1Giáo dục

1,1Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 15 đến dưới 30 tuổi không tốt nghiệp trung học cơ sở và hiện không đi họcKhông tính các trường hợp khuyết tật nặng trở lên hoặc đang bị bệnh/chấn thương nặng, đang chữa bệnh bắt buộc phải nghỉ học

1,2Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 5 đến dưới 15 tuổi hiện không đi học

2Y tế

2,1Hộ gia đình có người bị ốm đau nhưng không đi khám chữa bệnh trong vòng 12 tháng quaỐm đau được xác định là bị bệnh/chấn thương nặng đến mức phải nằm một chỗ và phải có người chăm sóc tại giường hoặc nghỉ việc/học, không tham gia được các hoạt động bình thường

2,2Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 6 tuổi trở lên không có BHYTKhông tính BHYT cho hộ nghèo/cận nghèo

3Nhà ở

3,1Hộ gia đình đang ở trong nhà thiếu kiên cố hoặc nhà đơn sơ3,2Diện tích nhà ở bình quân dưới 8m2/ngườiCâu 7 Mục B1

4Nước sạch và vệ sinh

4,1Hộ gia đình không được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinhCâu 9 Mục B1

4,2Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinhCâu 10 Mục B1

5Tiếp cận thông tin

5,1Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng thuê bao điện thoại và internet5,2Hộ gia đình không có ti vi, radio, máy tính; và không nghe được hệ thống loa đài truyền thanh xã/thônCâu 11 Mục B1

Tổng điểm B2


PHÂN LOẠI HỘ GIA ĐÌNH


Tổng điểm B1Tổng điểm B2Tổng điểm B2

Tổng điểm B1Từ 30 điểm trở lênDưới 30 điểm

Dưới 120 điểmHộ nghèo (N1)          □

Trên 120 điểm đến 150 điểmHộ nghèo (N2)          □Hộ cận nghèo (CN)   □

Trên 150 điểmHộ không nghèo (KN)                             □
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)Mẫu 5: PL3b.3. Phiếu rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung (NT3)TỈNH/TP ……………………….PHƯỜNG……………………………….QUẬN/THỊ XÃ…………………TỔ………………………………..HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ: …………………………………………………. Mã hộPhân loại hộ trước thời điểm rà soát, là:

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

Hộ không nghèo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B1. CHỈ TIÊU ƯỚC TÍNH THU NHẬP CỦA HỘ


STTĐẶC TRƯNG HỘTRẢ LỜI (đánh dấu x)MỨC ĐIỂMĐIỂM

1Số nhân khẩu trong hộ; không tính điểm với những hộ chỉ gồm trẻ em dưới 15 tuổi, người trên 60 tuổi, người khuyết tật/bệnh nặng không có khả năng lao động

Hộ có 1 người

70

Hộ có 2 người

50Hộ có 3 người

40Hộ có 4 người

30Hộ có 5 người

15Hộ có 6 người

10

2Số trẻ em dưới 15 tuổi, người trên 60 tuổi, người khuyết tật/bệnh nặng không có khả năng lao động

Không có người nào

15

Chỉ có 1 người

10

3Bằng cấp cao nhất của thành viên hộ gia đình

Có bằng cao đẳng trở lên

15

Có bằng trung cấp nghề hoặc trung học chuyên nghiệp

5Có bằng trung học phổ thông

0

4Hộ có ít nhất 1 người đang làm việc phi nông nghiệp (làm việc từ 3 tháng trở lên trong 12 tháng qua)

Công chức, viên chức trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

25

Việc làm phi nông nghiệp khác

20

5Lương hưu

Có 1 người đang hưởng lương hưu

25

Có từ 2 người đang hưởng lương hưu trở lên

45

6Nhà ở

Vật liệu chính của tường nhà là bê tông; gạch/đá; xi măng; gỗ bền chắc

20

Vật liệu chính của cột nhà là bê tông cốt thép; gạch/đá; sắt/thép/gỗ bền chắc

07Diện tích ở bình quân đầu người

0

101525

8Tiêu thụ điện bình quân 1 tháng cả hộ

25-49 KW

25

50-99 KW

45100-149 KW

5570

9Nước sinh hoạt

Nước máy, nước mua

10

Giếng khoan

5Giếng đào được bảo vệ, khe/mó được bảo vệ, nước mưa

0

10Nhà vệ sinh

Hố xí tự hoại hoặc bán tự hoại

15

Hố xí thấm dội nước, cải tiến có ống thông hơi, hai ngăn

10

11Tài sản chủ yếu

Tivi màu

5

Dàn nghe nhạc các loại

10

Ô tô

50

Xe máy, xe có động cơ

20

Tủ lạnh

15

Máy điều hòa nhiệt độ

15

Máy giặt, sấy quần áo

15

Bình tắm nước nóng

10

Lò vi sóng, lò nướng

15

Tàu, ghe, thuyền có động cơ

2512Đất đai

Diện tích ao, vườn liền kề đất ở từ 300 m2 trở lên

5

Hộ quản lý/sử dụng diện tích trồng cây hàng năm từ 5000m2 trở lên

5

Hộ quản lý/sử dụng diện tích đất cây lâu năm từ 1000-

15

Hộ quản lý/sử dụng diện tích đất cây lâu năm từ 5000m2 trở lên

20

Hộ quản lý/sử dụng diện tích mặt nước từ 5000 m2 trở lên

1513Chăn nuôi

Hộ có 1 con trâu/ bò/ ngựa

10

Hộ có từ 2 con trâu/ bò/ ngựa trở lên

15

Hộ có từ 5 đến 10 con lợn/dê/cừu

10

Hộ có từ 11 con lợn/ dê/ cừu trở lên

20

Hộ có từ 100 con gà/ vịt/ ngan/ ngỗng/ chim trở lên

15

Hộ gia đình có nuôi trồng thủy sản

5Tổng điểm B1
B2. CHỈ TIÊU VỀ CÁC NHU CẦU XÃ HỘI CƠ BẢN


STTCHỈ TIÊUTRẢ LỜIĐIỂMGHI CHÚ(đánh dấu x vào câu trả lời có và cho 10 điểm)

1Giáo dục

1,1Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 15 đến dưới 30 tuổi không tốt nghiệp trung học cơ sở và hiện không đi họcKhông tính các trường hợp khuyết tật nặng trở lên hoặc đang bị bệnh/chấn thương nặng, đang chữa bệnh bắt buộc phải nghỉ học

1,2Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 5 đến dưới 15 tuổi hiện không đi học

2Y tế

2,1Hộ gia đình có người bị ốm đau nhưng không đi khám chữa bệnh trong vòng 12 tháng quaỐm đau được xác định là bị bệnh/chấn thương nặng đến mức phải nằm một chỗ và phải có người chăm sóc tại giường hoặc nghỉ việc/học, không tham gia được các hoạt động bình thường

2,2Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 6 tuổi trở lên không có BHYTKhông tính BHYT cho hộ nghèo/cận nghèo

3Nhà ở

3,1Hộ gia đình đang ở trong nhà thiếu kiên cố hoặc nhà đơn sơ3,2Diện tích nhà ở bình quân dưới 8m2/ngườiCâu 7 Mục B1

4Nước sạch và vệ sinh

4,1Hộ gia đình không được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinhCâu 9 Mục B1

4,2Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinhCâu 10 Mục B1

5Tiếp cận thông tin

5,1Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng thuê bao điện thoại và internet5,2Hộ gia đình không có ti vi, radio, máy tính; và không nghe được hệ thống loa đài truyền thanh xã/thônCâu 11 Mục B1

Tổng điểm B2


PHÂN LOẠI HỘ GIA ĐÌNH


Tổng điểm B1Tổng điểm B2Tổng điểm B2

Tổng điểm B1Từ 30 điểm trở lênDưới 30 điểm

Dưới 120 điểmHộ nghèo (N1)          □

Trên 120 điểm đến 150 điểmHộ nghèo (N2)          □Hộ cận nghèo (CN)   □

Trên 150 điểmHộ không nghèo (KN)                             □
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)Mẫu 6: PL3b.4. Phiếu rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng Tây Nguyên (NT4)TỈNH/TP ……………………….PHƯỜNG……………………………….QUẬN/THỊ XÃ…………………TỔ………………………………..HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ: …………………………………………………. Mã hộPhân loại hộ trước thời điểm rà soát, là:

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

Hộ không nghèo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B1. CHỈ TIÊU ƯỚC TÍNH THU NHẬP CỦA HỘ


STTĐẶC TRƯNG HỘTRẢ LỜI (đánh dấu x)MỨC ĐIỂMĐIỂM

1Số nhân khẩu trong hộ; không tính điểm với những hộ chỉ gồm trẻ em dưới 15 tuổi, người trên 60 tuổi, người khuyết tật/bệnh nặng không có khả năng lao động

Hộ có 1 người

75

Hộ có 2 người

50Hộ có 3 người

40Hộ có 4 người

35Hộ có 5 người

15Hộ có 6 người

5

2Số trẻ em dưới 15 tuổi, người trên 60 tuổi, người khuyết tật/bệnh nặng không có khả năng lao động

Không có người nào

20

Chỉ có 1 người

15

3Bằng cấp cao nhất của thành viên hộ gia đình

Có bằng cao đẳng trở lên

10

Có bằng trung cấp nghề hoặc trung học chuyên nghiệp

5Có bằng trung học phổ thông

5

4Hộ có ít nhất 1 người đang làm việc phi nông nghiệp (làm việc từ 3 tháng trở lên trong 12 tháng qua)

Công chức, viên chức trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

30

Việc làm phi nông nghiệp khác

15

5Lương hưu

Có 1 người đang hưởng lương hưu

25

Có từ 2 người đang hưởng lương hưu trở lên

30

6Nhà ở

Vật liệu chính của tường nhà là bê tông; gạch/đá; xi măng; gỗ bền chắc

10

Vật liệu chính của cột nhà là bê tông cốt thép; gạch/đá; sắt/thép/gỗ bền chắc

57Diện tích ở bình quân đầu người

15

253545

8Tiêu thụ điện bình quân 1 tháng cả hộ

25-49 KW

20

50-99 KW

30100-149 KW

4055

9Nước sinh hoạt

Nước máy, nước mua

15

Giếng khoan

10Giếng đào được bảo vệ, khe/mó được bảo vệ, nước mưa

10

10Nhà vệ sinh

Hố xí tự hoại hoặc bán tự hoại

20

Hố xí thấm dội nước, cải tiến có ống thông hơi, hai ngăn

10

11Tài sản chủ yếu

Ti vi màu

10

Dàn nghe nhạc các loại

0

Ô tô

50

Xe máy, xe có động cơ

25

Tủ lạnh

15

Máy điều hòa nhiệt độ

10

Máy giặt, sấy quần áo

15

Bình tắm nước nóng

10

Lò vi sóng, lò nướng

25

Tàu, ghe, thuyền có động cơ

012Đất đai

Diện tích ao, vườn liền kề đất ở từ 300 m2 trở lên

5

Hộ quản lý/sử dụng diện tích trồng cây hàng năm từ 5000m2 trở

5

Hộ quản lý/sử dụng diện tích đất cây lâu năm từ 1000-

5

Hộ quản lý/sử dụng diện tích đất cây lâu năm từ 5000m2 trở lên

15

Hộ quản lý/sử dụng diện tích mặt nước từ 5000 m2 trở lên

2013Chăn nuôi

Hộ có 1 con trâu/ bò/ ngựa

15

Hộ có từ 2 con trâu/ bò/ ngựa trở lên

25

Hộ có từ 5 đến 10 con lợn/dê/cừu

0

Hộ có từ 11 con lợn/ dê/ cừu trở lên

20

Hộ có từ 100 con gà/ vịt/ ngan/ ngỗng/ chim trở lên

15

Hộ gia đình có nuôi trồng thủy sản

0Tổng điểm B1
B2. CHỈ TIÊU VỀ CÁC NHU CẦU XÃ HỘI CƠ BẢN


STTCHỈ TIÊUTRẢ LỜIĐIỂMGHI CHÚ(đánh dấu x vào câu trả lời có và cho 10 điểm)

1Giáo dục

1,1Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 15 đến dưới 30 tuổi không tốt nghiệp trung học cơ sở và hiện không đi họcKhông tính các trường hợp khuyết tật nặng trở lên hoặc đang bị bệnh/chấn thương nặng, đang chữa bệnh bắt buộc phải nghỉ học

1,2Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 5 đến dưới 15 tuổi hiện không đi học

2Y tế

2,1Hộ gia đình có người bị ốm đau nhưng không đi khám chữa bệnh trong vòng 12 tháng quaỐm đau được xác định là bị bệnh/chấn thương nặng đến mức phải nằm một chỗ và phải có người chăm sóc tại giường hoặc nghỉ việc/học, không tham gia được các hoạt động bình thường

2,2Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 6 tuổi trở lên không có BHYTKhông tính BHYT cho hộ nghèo/cận nghèo

3Nhà ở

3,1Hộ gia đình đang ở trong nhà thiếu kiên cố hoặc nhà đơn sơ3,2Diện tích nhà ở bình quân dưới 8m2/ngườiCâu 7 Mục B1

4Nước sạch và vệ sinh

4,1Hộ gia đình không được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinhCâu 9 Mục B1

4,2Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinhCâu 10 Mục B1

5Tiếp cận thông tin

5,1Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng thuê bao điện thoại và internet5,2Hộ gia đình không có ti vi, radio, máy tính; và không nghe được hệ thống loa đài truyền thanh xã/thônCâu 11 Mục B1

Tổng điểm B2

 
 
 
 
 
 PHÂN LOẠI HỘ GIA ĐÌNH


Tổng điểm B1Tổng điểm B2Tổng điểm B2

Tổng điểm B1Từ 30 điểm trở lênDưới 30 điểm

Dưới 120 điểmHộ nghèo (N1)          □

Trên 120 điểm đến 150 điểmHộ nghèo (N2)          □Hộ cận nghèo (CN)   □

Trên 150 điểmHộ không nghèo (KN)                             □
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên) 


Mẫu 7: PL3b.5. Phiếu rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn vùng Đông Nam Bộ (NT5)TỈNH/TP ……………………….PHƯỜNG……………………………….QUẬN/THỊ XÃ…………………TỔ………………………………..HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ: …………………………………………………. Mã hộPhân loại hộ trước thời điểm rà soát, là:

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

Hộ không nghèo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B1. CHỈ TIÊU ƯỚC TÍNH THU NHẬP CỦA HỘ


STTĐẶC TRƯNG HỘTRẢ LỜI (đánh dấu x)MỨC ĐIỂMĐIỂM

1Số nhân khẩu trong hộ; không tính điểm với những hộ chỉ gồm trẻ em dưới 15 tuổi, người trên 60 tuổi, người khuyết tật/bệnh nặng không có khả năng lao động

Hộ có 1 người

70

Hộ có 2 người

55Hộ có 3 người

45Hộ có 4 người

30Hộ có 5 người

20Hộ có 6 người

10

2Số trẻ em dưới 15 tuổi, người trên 60 tuổi, người khuyết tật/bệnh nặng không có khả năng lao động

Không có người nào

20

Chỉ có 1 người

5

3Bằng cấp cao nhất của thành viên hộ gia đình

Có bằng cao đẳng trở lên

20

Có bằng trung cấp nghề hoặc trung học chuyên nghiệp

15Có bằng trung học phổ thông

10

4Hộ có ít nhất 1 người đang làm việc phi nông nghiệp (làm việc từ 3 tháng trở lên trong 12 tháng qua)

Công chức, viên chức trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

25

Việc làm phi nông nghiệp khác

5

5Lương hưu

Có 1 người đang hưởng lương hưu

15

Có từ 2 người đang hưởng lương hưu trở lên

25

6Nhà ở

Vật liệu chính của tường nhà là bê tông; gạch/đá; xi măng; gỗ bền chắc

0

Vật liệu chính của cột nhà là bê tông cốt thép; gạch/đá; sắt/thép/gỗ bền chắc

107Diện tích ở bình quân đầu người

10

151520

8Tiêu thụ điện bình quân 1 tháng cả hộ

25-49 KW

10

50-99 KW

20100-149 KW

2525

9Nước sinh hoạt

Nước máy, nước mua

20

Giếng khoan

15Giếng đào được bảo vệ, khe/mó được bảo vệ, nước mưa

0

10Nhà vệ sinh

Hố xí tự hoại hoặc bán tự hoại

20

Hố xí thấm dội nước, cải tiến có ống thông hơi, hai ngăn

15

11Tài sản chủ yếu

Tivi màu

20

Dàn nghe nhạc các loại

5

Ô tô

50

Xe máy, xe có động cơ

30

Tủ lạnh

10

Máy điều hòa nhiệt độ

15

Máy giặt, sấy quần áo

15

Bình tắm nước nóng

15

Lò vi sóng, lò nướng

15

Tàu, ghe, thuyền có động cơ

012Đất đai

Diện tích ao, vườn liền kề đất ở từ 300 m2 trở lên

15

Hộ quản lý/sử dụng diện tích trồng cây hàng năm từ 5000m2 trở

5

Hộ quản lý/sử dụng diện tích đất cây lâu năm từ 1000-

5

Hộ quản lý/sử dụng diện tích đất cây lâu năm từ 5000m2 trở lên

15

Hộ quản lý/sử dụng diện tích mặt nước từ 5000 m2 trở lên

013Chăn nuôi

Hộ có 1 con trâu/ bò/ ngựa

0

Hộ có từ 2 con trâu/ bò/ ngựa trở lên

25

Hộ có từ 5 đến 10 con lợn/dê/cừu

0

Hộ có từ 11 con lợn/ dê/ cừu trở lên

10

Hộ có từ 100 con gà/ vịt ngan/ ngỗng/ chim trở lên

0

Hộ gia đình có nuôi trồng thủy sản

0Tổng điểm B1
B2. CHỈ TIÊU VỀ CÁC NHU CẦU XÃ HỘI CƠ BẢN


STTCHỈ TIÊUTRẢ LỜIĐIỂMGHI CHÚ(đánh dấu x vào câu trả lời có và cho 10 điểm)

1Giáo dục

1,1Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 15 đến dưới 30 tuổi không tốt nghiệp trung học cơ sở và hiện không đi họcKhông tính các trường hợp khuyết tật nặng trở lên hoặc đang bị bệnh/chấn thương nặng, đang chữa bệnh bắt buộc phải nghỉ học

1,2Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 5 đến dưới 15 tuổi hiện không đi học

2Y tế

2,1Hộ gia đình có người bị ốm đau nhưng không đi khám chữa bệnh trong vòng 12 tháng quaỐm đau được xác định là bị bệnh/chấn thương nặng đến mức phải nằm một chỗ và phải có người chăm sóc tại giường hoặc nghỉ việc/học, không tham gia được các hoạt động bình thường

2,2Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 6 tuổi trở lên không có BHYTKhông tính BHYT cho hộ nghèo/cận nghèo

3Nhà ở

3,1Hộ gia đình đang ở trong nhà thiếu kiên cố hoặc nhà đơn sơ3,2Diện tích nhà ở bình quân dưới 8m2/ngườiCâu 7 Mục B1

4Nước sạch và vệ sinh

4,1Hộ gia đình không được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinhCâu 9 Mục B1

4,2Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinhCâu 10 Mục B1

5Tiếp cận thông tin

5,1Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng thuê bao điện thoại và internet5,2Hộ gia đình không có ti vi, radio, máy tính; và không nghe được hệ thống loa đài truyền thanh xã/thônCâu 11 Mục B1

Tổng điểm B2


PHÂN LOẠI HỘ GIA ĐÌNH


Tổng điểm B1Tổng điểm B2Tổng điểm B2

Tổng điểm B1Từ 30 điểm trở lênDưới 30 điểm

Dưới 120 điểmHộ nghèo (N1)          □

Trên 120 điểm đến 150 điểmHộ nghèo (N2)          □Hộ cận nghèo (CN)   □

Trên 150 điểmHộ không nghèo (KN)                             □
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)Mẫu 8: PL3b.6. Phiếu rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng Đồng bằng sông Cửu Long (NT6)


TỈNH/TP ……………………….PHƯỜNG……………………………….QUẬN/THỊ XÃ…………………TỔ………………………………..HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ: …………………………………………………. Mã hộPhân loại hộ trước thời điểm rà soát, là:

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

Hộ không nghèo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B1. CHỈ TIÊU ƯỚC TÍNH THU NHẬP CỦA HỘ


STTĐẶC TRƯNG HỘTRẢ LỜI (đánh dấu x)MỨC ĐIỂMĐIỀM

1Số nhân khẩu trong hộ; không tính điểm với những hộ chỉ gồm trẻ em dưới 15 tuổi, người trên 60 tuổi, người khuyết tật/bệnh nặng không có khả năng lao động

Hộ có 1 người

65

Hộ có 2 người

55Hộ có 3 người

45Hộ có 4 người

35Hộ có 5 người

30Hộ có 6 người

20

2Số trẻ em dưới 15 tuổi, người trên 60 tuổi, người khuyết tật/bệnh nặng không có khả năng lao động

Không có người nào

20

Chỉ có 1 người

15

3Bằng cấp cao nhất của thành viên hộ gia đình

Có bằng cao đẳng trở lên

15

Có bằng trung cấp nghề hoặc trung học chuyên nghiệp

5Có bằng trung học phổ thông

5

4Hộ có ít nhất 1 người đang làm việc phi nông nghiệp (làm việc từ 3 tháng trở lên trong 12 tháng qua)

Công chức, viên chức trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

20

Việc làm phi nông nghiệp khác

10

5Lương hưu

Có 1 người đang hưởng lương hưu

25

Có từ 2 người đang hưởng lương hưu trở lên

40

6Nhà ở

Vật liệu chính của tường nhà là bê tông; gạch/đá; xi măng; gỗ bền chắc

0

Vật liệu chính của cột nhà là bê tông cốt thép; gạch/đá; sắt/thép/gỗ bền chắc

107Diện tích ở bình quân đầu người

15

253040

8Tiêu thụ điện bình quân 1 tháng cả hộ

25-49 KW

25

50-99 KW

30100-149 KW

4045

9Nước sinh hoạt

Nước máy, nước mua

10

Giếng khoan

5Giếng đào được bảo vệ, khe/mó được bảo vệ, nước mưa

5

10Nhà vệ sinh

Hố xí tự hoại hoặc bán tự hoại

15

Hố xí thấm dội nước, cải tiến có ống thông hơi, hai ngăn

10

11Tài sản chủ yếu

Tivi màu

15

Dàn nghe nhạc các loại

10

Ô tô

50

Xe máy, xe có động cơ

20

Tủ lạnh

10

Máy điều hòa nhiệt độ

25

Máy giặt, sấy quần áo

15

Bình tắm nước nóng

15

Lò vi sóng, lò nướng

15

Tàu, ghe, thuyền có động cơ

1012Đất đai

Diện tích ao, vườn liền kề đất ở từ 300 m2 trở lên

5

Hộ quản lý/sử dụng diện tích trồng cây hàng năm từ 5000m2 trở

15

Hộ quản lý/sử dụng diện tích đất cây lâu năm từ 1000-

5

Hộ quản lý/sử dụng diện tích đất cây lâu năm từ 5000m2 trở lên

10

Hộ quản lý/sử dụng diện tích mặt nước từ 5000 m2 trở lên

1513Chăn nuôi

Hộ có 1 con trâu/ bò/ ngựa

0

Hộ có từ 2 con trâu/ bò/ ngựa trở lên

20

Hộ có từ 5 đến 10 con lợn/dê/cừu

10

Hộ có từ 11 con lợn/ dê/ cừu trở lên

25

Hộ có từ 100 con gà/ vịt ngan/ ngỗng/ chim trở lên

5

Hộ gia đình có nuôi trồng thủy sản

5Tổng điểm B1
B2. CHỈ TIÊU VỀ CÁC NHU CẦU XÃ HỘI CƠ BẢN


STTCHỈ TIÊUTRẢ LỜIĐIỂMGHI CHÚ(đánh dấu x vào câu trả lời có và cho 10 điểm)

1Giáo dục

1,1Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 15 đến dưới 30 tuổi không tốt nghiệp trung học cơ sở và hiện không đi họcKhông tính các trường hợp khuyết tật nặng trở lên hoặc đang bị bệnh/chấn thương nặng, đang chữa bệnh bắt buộc phải nghỉ học

1,2Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 5 đến dưới 15 tuổi hiện không đi học

2Y tế

2,1Hộ gia đình có người bị ốm đau nhưng không đi khám chữa bệnh trong vòng 12 tháng quaỐm đau được xác định là bị bệnh/chấn thương nặng đến mức phải nằm một chỗ và phải có người chăm sóc tại giường hoặc nghỉ việc/học, không tham gia được các hoạt động bình thường

2,2Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 6 tuổi trở lên không có BHYTKhông tính BHYT cho hộ nghèo/cận nghèo

3Nhà ở

3,1Hộ gia đình đang ở trong nhà thiếu kiên cố hoặc nhà đơn sơ3,2Diện tích nhà ở bình quân dưới 8m2/ngườiCâu 7 Mục B1

4Nước sạch và vệ sinh

4,1Hộ gia đình không được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinhCâu 9 Mục B1

4,2Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinhCâu 10 Mục B1

5Tiếp cận thông tin

5,1Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng thuê bao điện thoại và internet5,2Hộ gia đình không có ti vi, radio, máy tính; và không nghe được hệ thống loa đài truyền thanh xã/thônCâu 11 Mục B1

Tổng điểm B2


PHÂN LOẠI HỘ GIA ĐÌNH


Tổng điểm B1Tổng điểm B2Tổng điểm B2

Tổng điểm B1Từ 30 điểm trở lênDưới 30 điểm

Dưới 120 điểmHộ nghèo (N1)          □

Trên 120 điểm đến 150 điểmHộ nghèo (N2)          □Hộ cận nghèo (CN)   □

Trên 150 điểmHộ không nghèo (KN)                             □
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)