Sức khỏe loại 1 2 3 là gì? Phân loại sức khỏe đi NVQS

Sức khỏe loại 1 2 3 là gì?

Sức khỏe loại 1, 2, 3 là chỉ tiêu quan trọng dùng để đánh giá sức khỏe của bạn dựa trên 6 bậc nhằm phân loại sức khỏe để thực hiện Nghĩa vụ Quân sự. Cụ thể nếu sức khỏe của bạn được xếp vào loại 1, 2, 3 thì bạn sẽ thực hiện Nghĩa vụ Quân sự.

Phân loại

NAM

NỮ

Chiều cao (cm)

Cân nặng (Kg)

Vòng ngực (cm)

Chiều cao (cm)

Cân nặng (Kg)

Sức khỏe loại 1

>= 1m63
>= 51
>= 81
>= 1m54
>= 48

Sức khỏe loại 2

1m6 – 1m62
47 – 50
78 – 80
1m52 – 1m53
44 – 47

Sức khỏe loại 3

1m57 – 1m59
43 – 46
75 – 77
1m50 – 1m51
42 – 43

1. Sức khỏe loại 1 là gì?

Sức khỏe loại 1 có ít nhất 1 chỉ tiêu đạt điểm 2, đây là loại sức khỏe được đánh giá cao nhất có thể phục vụ trong hầu hết các quân, binh chủng.

2. Sức khỏe loại 2 là gì?

Sức khỏe loại 2 giống sức khỏe loại 1 ở chỗ có ít nhất 1 chỉ tiêu đạt 2 điểm. Thế nhưng do yêu cầu về chiều cao và cân nặng không bằng so với sức khỏe loại 1 nên cũng có thể phục vụ tại các quân, binh chủng nhưng phạm vi được phục vụ không đa dạng bằng.

3. Sức khỏe loại 3 là gì?

Đây là loại sức khỏe tối thiểu cần đạt để thực hiện Nghĩa vụ Quân sự với yêu cầu có ít nhất một chỉ tiêu bị 3 điểm. Những ai có sức khỏe loại 3 có thể phục vụ ở một số quân, binh chủng, không đa dạng như sức khỏe loại 1 hay loại 2.

Sức khỏe loại 1, 2, 3 là gì dựa trên tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của bộ Quốc phòng và bộ Y tế?

Dựa trên Khoản 3 Điều 4 Thông tư 140/2015/TT-BQP quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ quy định như sau:

“Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân

3. Tiêu chuẩn sức khoẻ:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 độ trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.”

1. Phân loại sức khỏe 1, 2, 3 dựa trên Nghị định 36/2011/ TTLT/BQP/BYT

a) Sức khỏe loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1 (có thể phục vụ ở hầu hết các quân, binh chủng);

b) Sức khỏe loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2 (phục vụ trong phần lớn các quân, binh chủng);

c) Sức khỏe loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3 (phục vụ ở một số quân, binh chủng);

d) Sức khỏe loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4 (phục vụ hạn chế ở một số quân, binh chủng);

đ) Sức khỏe loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5 (có thể làm một số công việc hành chính khi có lệnh tổng động viên);

e) Sức khỏe loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6 (được miễn làm nghĩa vụ quân sự).

2. Phân loại sức khỏe 1, 2, 3 dựa trên Nghị định 36 quy định về Hội đồng khám sức khỏe

Vậy những cơ quan, trung tâm y tế nào có thể lập Hội đồng thăm khám và phân loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự? Câu trả lời là hội đồng chuyên môn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định thành lập theo đề nghị của Phòng Y tế huyện; mỗi huyện có thể thành lập từ một đến hai hội đồng tùy theo địa bàn và số công dân cần khám.

Những Hội đồng thăm khám nghĩa vụ quân sự sẽ hoạt động như thế nào để đưa ra phân loại sức khỏe? Dựa trên điều 8 của nghị định này nêu rõ về Giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự cụ thể như sau:

2. Việc giám định sức khỏe căn cứ vào tiêu chuẩn sức khỏe quy định tại Bảng số 1, Bảng số 2, Bảng số 3, Phụ lục I Thông tư này.

3. Trong vòng 7 – 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giám định sức khỏe, Hội đồng giám định y khoa tỉnh phải có kết luận về sức khỏe công dân nhập ngũ và thông báo bằng văn bản cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện.

4. Quyết định của Hội đồng giám định y khoa tỉnh là kết luận cuối cùng về khiếu nại sức khỏe của công dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh quân sự.

Căn cứ phân loại sức khỏe

1. Các chỉ tiêu chấm điểm để phân loại sức khỏe 1, 2, 3

8 chỉ tiểu quyết định phân loại sức khỏe khi thăm khám nghĩa vụ quân sự bao gồm:

 1. Chỉ tiêu về thể lực chung (Cân nặng, chiều cao, vòng ngực)
 2. Chỉ tiêu về mắt
 3. Chỉ tiêu về răng
 4. Chỉ tiêu về tai – mũi – họng
 5. Chỉ tiêu về tâm thần và thần kinh
 6. Chỉ tiêu về nội khoa
 7. Chỉ tiêu về da liễu
 8. Chỉ tiêu về ngoại khoa

2. Cách cho điểm để phân loại sức khỏe 1, 2, 3

Đối với mỗi chỉ tiêu, sau khi thăm khám bác sĩ sẽ cho điểm từ 1 – 6 vào cột “Điểm” để làm căn cứ phân loại sức khỏe sau này cho bạn như sau:

a) Điểm 1: Tình trạng sức khỏe rất tốt;

b) Điểm 2: Tình trạng sức khỏe tốt;

c) Điểm 3: Tình trạng sức khỏe khá;

d) Điểm 4: Tình trạng sức khỏe trung bình;

đ) Điểm 5: Tình trạng sức khỏe kém;

e) Điểm 6: Tình trạng sức khỏe rất kém.

Những trường hợp nào được miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

 1. Loại 2: Cận thị dưới -1,5 độ
 2. Loại 3: Cận thị từ – 1,5 độ đến dưới – 3,3 độ
 3. Loại 4: Cận thị từ – 3 độ đến dưới- 4 độ
 4. Loại 5: Cận thị từ – 4 độ đến dưới- 5 độ
 5. Loại 6: Cận thị từ – 5 độ trở lên

Lưu ý: Nếu bạn vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật mắt cách đây 1 năm hay hơn 1 năm dù thị lực không đeo kính ở hiện tại vẫn còn tốt những vẫn sẽ bị xếp vào loại 2.

Những người đang bị những căn bệnh sau được miễn nghĩa vụ quân sự và không được phục vụ các quân, binh chủng:

10. Người khuyết tật mức độ nặng và đặc biệt nặng.

Những lưu ý khi thăm khám nghĩa vụ quân sự để phân loại sức khỏe

 • Trong trường hợp bạn đã và đang mắc bệnh cấp tính, bệnh có thể tăng giảm mức độ tái phát sau khi điều trị thì hãy ghi chữ “T”, tức là tạm thời vào bên cạnh ổ điểm vừa chấm. Nếu căn bệnh đó có tên quốc tế thì hãy đánh dấu ngoặc kép từ đó lại. Ngay cả khi ô điểm bạn chấm đạt điểm số cao nhất dính phải chữ “T” thì bạn cũng phải ghi chữ này vô, không được bỏ qua.
 • Trong những trường hợp phiếu khám sức khỏe có xuất hiện chữ “T”, các bác sĩ tại Hội đồng khám nghĩa vụ quân sự sẽ hướng dẫn bạn đến những cơ sở y tế uy tín để thăm khám lại và điều trị.
 • Nếu một tiêu chí hay sức khỏe của bạn chưa thể được phân loại ngay tại Hồng đồng thăm khám nghĩa vụ quân sự thì các bác sĩ ở đây sẽ gửi bạn đến một bệnh viện để đưa ra kết luận đảm bảo và chính xác hơn.
 • Bạn có thể đi đến bệnh viện chuyên khoa để thăm khám phần mục chưa được đưa ra kết luận với tính chất gọi là ngoại chuẩn. Thời gian tối đa 7 – 10 ngày phải có kết luận rõ ràng để trả về nơi Hội đồng khám nghĩa vụ quân sự.
 • Việc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong thời gian bao lâu còn tùy thuộc vào Hội đồng thăm khám nghĩa vụ quân sự, nếu lần khám tiếp theo mà bạn đã đạt đủ tiêu chuẩn tuyển quân thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ.

Bài Liên Quan:

Điều hướng bài viết