Thuế môn bài là gì? Mức thuế và bậc thuế môn bài phải nộp

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài sẽ được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.

– Thuế trực thu: Là loại thuế mà cá nhân nộp thuế thu nhập về khoản tiền kiếm được do sức lao động, tiến cho thuê tài sản, tiền thu được từ cổ phiếu hay lãi suất. Các doanh nghiệp nộp thuế lợi tức được tính theo mức lợi nhuận có thể bị đánh thuế của họ sau khi đả trừ đi chi phí.

– Thuế gián thu: là lọai thuế đánh vào việc tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ. Nguồn thu nhập thuế gián thu quan trọng nhất là thuế giá trị gia tăng (VAT). Trên thực tế đó là thuế đánh vào hàng bán (khác với thuế tiêu thụ được thu vào điểm bán hàng cuối cùng, đối với ngừơi tiêu dùng thì VAT được thu ở những giai đọan khác nhau của quá trình sản xuất).

– Thuế định ngạch: là đánh một lượng cố định vào tất cả các đối tượng thu của sắc thuế như là thuế cầu đường, lệ phí sử dụng dịch vụ sân bay…

Các trường hợp phải nộp thuế môn bài

Đối với doanh nghiệp

Những trường hợp bắt buộc phải nộp thuế môn bài bao gồm: Tổng công ty, công ty, chi nhánh, xí nghiệp, cửa hàng, đại lý,…

Đối với các doanh nghiệp tư nhân, công ty liên doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần sẽ trả mức lệ phí môn bài được căn cứ trên số vốn đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

– Tổ chức nếu có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

– Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Đối với hộ gia đình

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nếu có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Mức thuế, bậc thuế môn bài phải nộp

Kể từ ngày 1/1/2017 trở đi Mức lệ phí môn bài sẽ thay đổi theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP cụ thể như sau:

Mức lệ phí môn bài đối với Doanh nghiệp

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư
Mức lệ phí  môn bài cả năm

Trên 10 tỷ đồng
3.000.000 đồng/năm

Từ 10 tỷ đồng trở xuống
2.000.000 đồng/năm

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác.
1.000.000 đồng/năm

Mức lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình

 Doanh thu bình quân năm
Mức lệ phí môn bài cả năm

Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm
1.000.000 đồng/năm

Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm
500.000 đồng/năm

Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm
300.000 đồng/năm.

Theo Nghị định số 75/2002/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về điều chỉnh mức lệ phí môn bài và các thông tư hướng dẫn thì Hộ kinh doanh đăng ký nộp lệ phí môn bài theo 06 mức như sau:

Thu nhập hàng tháng (đồng)
Lệ phí môn bài hàng năm (đồng)

Trên 1.500.000
1.000.000

Từ 1.000.000 đến 1.500.000
750.000

Từ 750.000 đến 1.000.000
500.000

Từ 500.000 đến 750.000
300.000

Từ 300.000 đến 500.000
100.000

Dưới 300.000
50.000

Thời gian nộp lệ phí môn bài

– Nếu cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng đầu năm: Mức lệ phí Môn bài phải nộp là cả năm

– Nếu cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm (từ 01/07 về cuối năm): Mức lệ phí Môn bài phải nộp: 50% mức cả năm (1/2 năm).

– Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu của năm dương lịch

– Cơ sở mới ra kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay trong tháng được cấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế.

– Nếu cơ sở kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

Hình thức nộp và cách nộp thuế môn bài

Có 2 hình thức để nộp thuế môn bài:

– Nộp tiền mặt vào kho bạc nhà nước của quận tại ngân hàng Viettinbank.

– Nộp thuế điện tử trích từ tài khoản ngân hàng của công ty: đối với hình thức nộp này thì doanh nghiệp nộp thông qua chữ ký số.

Hiện nay, các chi cục thuế đều yêu cầu nộp thuế điện tử thông qua chữ ký số thì thuế mới giải quyết hồ sơ khai thuế, vì thế việc mở tài khoản ngân hàng công ty và mua Chữ ký số là bắt buộc đối với các doanh nghiệp.

Các quy định xử phạt chậm nộp thuế môn bài và tờ khai thuế môn bài

– Nếu trễ tờ khai lệ phí từ 01 – 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ: phạt cảnh cáo.

– Nếu số ngày nộp trễ tờ khai từ 01 đến 10 ngày: mức phạt 400.000đ – 1.000.000đ

– Nếu số ngày nộp trễ tờ khai từ 11 đến 20 ngày: mức phạt: 800.000đ – 2.000.000đ

– Nếu số ngày nộp trễ tờ khai từ 21 đến 30 ngày: mức phạt: 1.200.000đ – 3.000.000đ

– Nếu số ngày nộp trễ tờ khai từ 31 đến 40 ngày: mức phạt: 1.600.000đ – 4.000.000đ

– Nếu số ngày nộp trễ tờ khai từ 41 đến 90 ngày: mức phạt: 2.000.000đ – 5.000.000đ

– Nếu số ngày nộp trễ tờ khai trên 90 ngày: mức phạt 3.500.000đ – 5.000.000đ.

Trường hợp doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài trễ hơn so với thời hạn thì mức phạt nộp chậm tính như sau:

Số tiền chậm nộp = mức lệ phí môn bài x 0.03% x số ngày chậm nộp

Bài Liên Quan:

Điều hướng bài viết