Tổng hợp 10 mẫu luận văn đại học Cần Thơ khoa kinh tế có ĐIỂM CAO NHẤT

Luận văn đại học Cần Thơ khoa kinh tế là một luận văn khá khó để sinh viên triển khai trong các bài luận, vì vậy họ cần khối lượng tài liệu tham khảo cực lớn để có thể hoàn thành bài tập của mình. Nhưng hiện nay số lượng luận văn khoa kinh tế Đại học Cần Thơ có thể tìm được là khá ít, vì vậy chúng tôi xin giới thiệu đến bạn bài viết Tổng hợp 10 mẫu luận văn đại học cần thơ khoa kinh tế có điểm cao nhất mà bạn chắc chắn không thể bỏ qua.

1. Luận văn phân tích tình hình xuất nhập khẩu


Luận văn phân tích tình hình xuất nhập khẩu

– Tên đề tài: Phân tích tình hình xuất nhập khẩu khi nghiên cứu tại Công ty TNHH Pataya

– Tóm tắt nội dung: Luận văn luận văn khoa kinh tế trường đại học Cần Thơ này khi nghiên cứu đề tài tại Công ty TNHH Pataya đã hoàn thành được ba mục tiêu quan trọng là:

 • Phân tích tình hình nhập khẩu nguyên vật liệu, chế biến và xuất khẩu thủy sản đóng hộp của công ty qua ba năm 2006 – 2008 để có thể thấy được thực trạng về hoạt động kinh doanh của công ty đại chúng và hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng. 

 • Phân tích SWOT về hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu, chế biến và xuất khẩu thủy sản đóng hộp của công ty để nhận dạng điểm mạnh, điểm yếu cũng như cơ hội và thách thức của công ty trong hiện tại và tương lai. 

 • Đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu cho công ty trong tương lai.

2. Luận văn phân tích hoạt động xuất khẩu gạo


Luận văn phân tích hoạt động xuất khẩu gạo

– Tên đề tài: Phân tích hoạt động xuất khẩu gạo của CTCP Mê Kông

 • Chương 1: Giới thiệu

 • Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

 • Chương 3: Giới thiệu tổng quan về CTCP Mê Kông

 • Chương 4: Phân tích hoạt động xuất khẩu gạo của CTCP Mê Kông giai đoạn 2006-2008

 • Chương 5: Giải pháp cho hoạt động xuất khẩu gạo của CTCP Mê Kông

 • Chương 6: Kết luận và kiến nghị

3. Luận văn phân tích hiệu quả sản xuất và tiêu thụ bưởi Năm Roi


Luận văn phân tích hiệu quả sản xuất và tiêu thụ bưởi Năm Roi

– Tên đề tài: Phân tích hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bưởi Năm Roi thuộc xã Phú Hữu – Tỉnh Hậu Giang

– Tóm tắt nội dung: 

 • Luận văn khoa kinh tế CTU

  này đánh giá hiệu quả sản xuất bưởi Năm Roi Phú Hữu – Hậu Giang. 

 • Phân tích kênh tiêu thụ sản phẩm bưởi Năm Roi Phú Hữu – Hậu Giang và sự liên kết giữa các tác nhân trong kênh. 

 • Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ bưởi Năm Roi Phú Hữu – Hậu Giang qua 7 chương chính:

4. Luận văn phân tích hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế


Luận văn phân tích hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế

– Tên đề tài: Phân tích hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Cần Thơ

– Tóm tắt nội dung: 

 • Đề tài luận văn khoa kinh tế CTU

  tập trung nghiên cứu về kênh tiêu thụ bưởi Năm Roi và xác định chi phí marketing và lợi nhuận biên đối với từng thành phần trong kênh và so sánh lợi nhuận giữa hai mô hình hộ nông dân có diện tích trồng bưởi ít và có diện tích trồng bưởi nhiều. 

 • Kết quả khảo sát cho thấy một số vấn đề tồn tại. Kết quả này cũng là cơ sở để tác giả

  luận văn đại học Cần Thơ khoa kinh tế

  này đánh giá và đưa ra những giải pháp cụ thể đối với từng đối tượng để nâng cao năng suất, chất lượng bưởi trong quá trình sản xuất cũng như là mở rộng thị trường tiêu thụ cho huyện.

5. Luận văn tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn


Luận văn tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn

– Tên đề tài: Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngân hàng của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời

– Tóm tắt nội dung: 

 • Luận văn CTU khoa kinh tế

  này đã giải thích việc nghiên cứu và phân tích hoạt động tín dụng ngân hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trần Văn Thời là nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn. 

 • Thông qua đó, tìm ra những giải pháp giúp khắc phục những hạn chế đang còn tồn đọng. Đây là một đề tài luận văn khoa kinh tế mang tính khoa học và thực tiễn cao. 

6. Luận văn hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ


Luận văn hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ

– Tên đề tài: Phân tích tình hình hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ khi thanh toán tại Vietcombank chi nhánh Cần Thơ

– Tóm tắt nội dung: 

Đây là luận văn đại học Cần Thơ khoa kinh tế tiến hành phân tích tình hình hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại Vietcombank chi nhánh Cần Thơ. 

Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại Vietcombank chi nhánh Cần Thơ thông qua nội dung được trình bày trong 6 chương:

 • Chương 1: Giới thiệu

 • Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

 • Chương 3: Giới thiệu Ngân hàng TMCP Việt Nam chi nhánh Cần Thơ

 • Chương 4: Phân tích thực trạng thanh toán bằng tín dụng chứng từ và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại Vietcombank chi nhánh Cần Thơ

 • Chương 5: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán chứng từ

 • Chương 6: Kết luận và kiến nghị

7. Luận văn phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh


Luận văn phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh

– Tên đề tài: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại CTCP xuất nhập khẩu y tế Domesco

– Tóm tắt nội dung:

 • Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh qua ba năm từ 2006 đến 2008.

 • Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ tiêu tài chính. 

 • Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn, lao động của công ty trong ba năm từ 2006 đến 2008. 

 • Tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, đe dọa qua đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

8. Mẫu luận văn hiệu quả hoạt động của mô hình hợp tác xã


Mẫu luận văn hiệu quả hoạt động của mô hình hợp tác xã

– Tên đề tài: Phân tích hiệu quả hoạt động của mô hình hợp tác xã rau an toàn tại tỉnh Vĩnh Long

– Tóm tắt nội dung: Tìm hiểu mô hình kinh tế mới, tính hiệu quả, năng động và có thể nhân rộng mô hình này đối với nhiều HTX khác, đóng góp vào chiến lược phát triển kinh tế tại vùng nông thôn trong tỉnh là những nội dung được luận văn khoa kinh tế CTU này trình bày trong 6 chương

 • Chương 1: Giới thiệu

 • Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

 • Chương 3: Giới thiệu tình hình sản xuất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long và mô hình hợp tác xã rau an toàn tại Vĩnh Long

 • Chương 4: Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã rau an toàn tại Vĩnh Long

 • Chương 5: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động

 • Chương 6: Kết luận và kiến nghị

9. Mẫu luận văn tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh


Mẫu luận văn tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh

– Tên đề tài: Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh khi cho vay tại NHNo & PTNT huyện Lai Vung

– Tóm tắt nội dung: Với việc nghiên cứu đề tài luận văn khoa kinh tế CTU này, tác giả đã thu được một số kết quả đáng ghi nhận

 • Phân tích các chỉ số hệ số thu nợ, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ, dư nợ ngắn hạn (trung hạn) trên tổng dư nợ, vòng quay vốn tín dụng. 

 • Phân tích nguyên nhân những tồn tại trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh. 

 • Đề xuất giải pháp giải quyết những tồn tại cho hình thức cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo huyện Lai Vung.

10. Mẫu luận văn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh


Mẫu luận văn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

– Tên đề tài: Biện pháp nâng cao hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh tại công ty Xuất nhập khẩu và Lương thực Trà Vinh

– Tóm tắt nội dung: Mục đích của đề tài nhằm phân tích thực trạng về tình hình xuất khẩu gạo tại công ty Xuất nhập khẩu và Lương thực Trà Vinh trong thời gian qua. Qua đó tìm ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Những nội dung trên được tác giả luận văn đại học Cần Thơ khoa kinh tế này trình bày thông qua 6 chương

 • Chương 1: Giới thiệu

 • Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

 • Chương 3: Phân tích tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất khẩu gạo

 • Chương 4: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận

 • Chương 5: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt đống sản xuất, kinh doanh xuất khẩu gạo

 • Chương 6: Kết luận và kiến nghị

11. TOP 50 đề tài chọn lọc về luận văn đại học Cần Thơ khoa kinh tế


TOP 50 đề tài chọn lọc về luận văn đại học Cần Thơ khoa kinh tế

 1. Phân tích tình hình xuất nhập khẩu của công ty cổ phần thương mại & dịch vụ HBS Việt Nam

 2. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo & PTNT thị xã Hoàng Mai

 3. Phân tích hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Hà Nội

 4. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo & PTNT huyện Yên Thành

 5. Phân tích tình hình hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại Vietcombank chi nhánh Bắc Ninh

 6. Phân tích tình hình xuất nhập khẩu của công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Artex

 7. Phân tích tình hình hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại Vietcombank chi nhánh An Giang

 8. Phân tích tình hình hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại Vietcombank chi nhánh Bạc Liêu

 9. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo & PTNT huyện Đô Lương

 10. Phân tích tình hình xuất nhập khẩu của công ty CP liên hiệp xuất nhập khẩu và đầu tư Hà nội (Unimexhanoi)

 11. Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện  Tánh Linh

12.Phân tích tình hình xuất nhập khẩu của công ty TNHH xuất nhập khẩu VINASHIP

 1. Phân tích tình hình xuất nhập khẩu của công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam (GENERALEXIM)

 2. Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện Hàm Thuận Bắc

 3. Phân tích tình hình hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại Vietcombank chi nhánh Bắc Giang

 4. Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện Tuy Phong

 5. Phân tích tình hình hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại Vietcombank chi nhánh Bến Tre

 6. Phân tích hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

 7. Phân tích hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Đà Nẵng

 8. Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện Bắc Bình

 9. Phân tích tình hình hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại Vietcombank chi nhánh Bình Dương

 10. Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện Phú Quý

 11. Phân tích hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Thanh Hoá

 12. Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện Đức Linh

 13. Phân tích tình hình hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại Vietcombank chi nhánh Bình Phước

 14. Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện Hàm Tân

 15. Phân tích hoạt động xuất khẩu gạo của Công ty cổ phần Docimexco

 16. Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện Hàm Thuận Nam

 17. Phân tích tình hình hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại Vietcombank chi nhánh Bình Thuận

 18. Phân tích hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh nam Hà Nội

 19. Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện Đầm Dơi

 20. Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện U Minh

 21. Phân tích hoạt động xuất khẩu gạo của Công ty cổ phần Gentraco

 22. Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện Trần Văn Thời

 23. Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện Cái Nước

 24. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo & PTNT huyện Tân Kỳ

 25. Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện Ngọc Hiển

 26. Phân tích hoạt động xuất khẩu gạo của Công ty TNHH Việt Hưng

 27. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo & PTNT huyện Nghi Lộc

 28. Phân tích tình hình hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng

 29. Phân tích hoạt động xuất khẩu gạo của ông ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang – Angimex

 30. Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện Thới Bình

 31. Phân tích hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Lâm Đồng

 32. Phân tích hoạt động xuất khẩu gạo của Công ty lương thực Tiền Giang – TIGIFOOD

 33. Phân tích tình hình hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại Vietcombank chi nhánh Đồng Nai

 34. Phân tích hoạt động xuất khẩu gạo của Công ty Cổ phần Lương Thực Thành phố Hồ Chí Minh – Foodcosa

 35. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo & PTNT huyện Hưng Nguyên

 36. Phân tích hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Nghệ An

12. Quy định về trình bày trong luận văn của đại học Cần Thơ


Quy định về trình bày trong luận văn của đại học Cần Thơ

12.1. Yêu cầu về nội dung

– Đề tài phải gắn với các môn chuyên ngành 

– Số liệu thu thập để làm đề tài tốt nghiệp đối với Luận văn tối thiểu là 3 năm trong đó có năm mới nhất

12.2. Cấu trúc của bài

– Nội dung Luận văn tốt nghiệp được cấu trúc thành 3 phần chính: phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận và kiến nghị 

– Nội dung tối thiểu là 80 trang, tối đa là 20 trang, chỉ tính phần văn bản, không tính các phần phụ như bảng, hình vẽ và phụ lục.

12.3. Hình thức trình bày

Sinh viên trình bày luận văn khoa kinh tế CTU một cách xuất sắc, cần chú ý những điều sau:

– Giấy: trắng và có chất lượng tốt

– Kiểu chữ, cỡ chữ: Kiểu chữ Time new Roman, cỡ chữ 13

– Tên đề tài: ngắn gọn, dễ hiểu, đi trực tiếp vào nội dung nghiên cứu, không viết tắt, không dùng bất cứ chú giải nào và được căn giữa. Ngoài ra tên đề tài phải viết in hoa, được căn giữa, nằm trong một trang riêng, cỡ chữ 22 (có thể thay đổi trong khoảng 20 – 24) và không quy định font chữ.

– Chương, mục, đoạn:

 • Chương: Mỗi chương là một trang mới, chữ “‘Chương” viết in hoa và kèm số chương là chữ số Ả Rập (1, 2,…) bên cạnh. Tựa chương phải viết in hoa với cỡ chữ 14 và cách chữ “chương” một khoảng trống.

 • Mục:

  Các tiểu mục của đề tài được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 4 chữ số với chỉ số thứ nhất là chỉ số chương.

 • Đoạn:

  Có thể dùng dấu gạch ngang, hoa thị, số hoặc theo mẫu tự thường, cách lề 1cm, chữ thường, in nghiêng.

– Đánh số trang: Những trang đầu được đánh số La Mã nhỏ (i, ii, iii,…) được đặt ở giữa cuối trang và được tính từ bìa phụ, nhưng bìa phụ không đánh số. Phần bài viết được đánh số Á Rập. Trang 1 được tính từ trang đầu tiên của Chương 1 đến hết đề tài kể cả hình, bảng,… Trang được đánh số ở giữa, cuối trang.

– Trích dẫn tài liệu: 

 • Dẫn ý hoặc mượn biểu bảng thì chỉ cần chỉ dẫn tài liệu [3, tr.30]. 

 • Dấu ngoặc đơn (): chỉ dẫn trong nội dung đề tài. Ví dụ: (xem trang 15), có nghĩa đọc giả cần xem trang 15 sẽ rõ hơn. 

 • Tài liệu tham khảo là sách, luận án, luận văn, báo cáo (trích dẫn bao gồm Tên tác giả; Năm xuất bản; Tên sách, luận án, luận văn, báo cáo; Nhà xuất bản; Nơi xuất bản); Tài liệu tham khảo là các bài báo trong tạp chí, bài trong cuốn sách (trích dẫn bao gồm Tên tác giả; Năm xuất bản Tên tài liệu; Tên tạp chí hoặc tên sách; Tập; Số; Các số trang).

Bạn đang vừa đi làm vừa đi học, không có thời gian nghiên cứu sâu để hoàn thành tốt bài luận hoặc không tìm được nguồn tài liệu uy tín, đừng lo liên hệ ngay làm luận văn thuê Cần Thơ của Tri thức cộng đồng – nơi giúp bạn giải quyết tất cả các nỗi lo trên bằng tất cả tâm huyết của mình.